โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกชา รัตนเดชากุล (ตับ)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : -
ที่อยู่ : 1608 ถ พระราม4 คลองเตย กทม 10110
เบอร์มือถือ : 0938467482
อีเมล์ : kecha.r@acer.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุชิต ลิขิตประดิษฐกุล (โอ๊ต)
ปีที่จบ : 2550 ม.3   รุ่น : 2550
ที่อยู่ : อยุ่นี่น่ะรู้ยัง (ในปิ)
เบอร์มือถือ : 0997794996
อีเมล์ : zeerteen@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเกชา รัตนเดชากุล (ตับ)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น :
ที่อยู่ : 1609 ถ. พระราม4 คลองเตย กทม
เบอร์มือถือ : 0933377997
อีเมล์ : kecha_tub@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ พงษ์เดช (เอ๋)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 2/5 ม. 2 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0818953988
อีเมล์ : tonhomjaa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นัฐพล ชัยชนะ (ปาม)
ปีที่จบ : 53   รุ่น : ..
ที่อยู่ : 17 ถ.ถวัลย์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์มือถือ : 0858989035
อีเมล์ : nat_plam@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปิยะราช นวลปาน (ยะ)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 2533
ที่อยู่ : 178/1 ม.8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์มือถือ : 0857835376,0881815590
อีเมล์ : stpigfarm1111-@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันเฉลิม ภิรมย์ (เบียร์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 2549
ที่อยู่ : 37/66หมู่3ซอยป่ามะพร้าว(เกาะแก้วซอย6)ตำเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต83000
เบอร์มือถือ : 0836342421
อีเมล์ : beer_pkru@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤษฎา สาลี (ก้อง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : รุ่นไรก็ไม่รู้
ที่อยู่ : 65/8 ม.4 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ภูเก็ต
เบอร์มือถือ : 0836396637
อีเมล์ : rescue5250@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ยงยศ วังวิเศษ (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
ที่อยู่ : 74/1 ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ. พังงา
เบอร์มือถือ : 089-4732861 , 080-6477093
อีเมล์ : jack_art012@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่า ร.ต.เกริกฤทธิ์ หิรัญ (Bird)
ปีที่จบ : 47   รุ่น : สึนามิ
ที่อยู่ : ต.ลิ้นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0884947787
อีเมล์ : lllkkklll23@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งพิชัย นาคำรอด (โย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ภูเก็ต
เบอร์มือถือ : 0823569855
อีเมล์ : yoyo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสาวลีย์ เทพรักษา (ออย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ตะกั่วป่าจ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0872564865
อีเมล์ : oil1414@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม