โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ว่า ร.ต.เกริกฤทธิ์ หิรัญ (Bird)
ปีที่จบ : 47   รุ่น : สึนามิ
อีเมล์ : lllkkklll23@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : จนท.call center
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคาร True Tower 2 (ตึกธญาน) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, 10250

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 มี.ค. 2556,01:29 น.   หมายเลขไอพี : 119.46.68.229


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล