โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ยงยศ วังวิเศษ (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
อีเมล์ : jack_art012@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : EURO-ORIENTAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
ตำแหน่ง : สถาปนิก /Architect
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพฯ

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มิ.ย. 2556,16:08 น.   หมายเลขไอพี : 124.121.207.120


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล