โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กฤษฎา สาลี (ก้อง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : รุ่นไรก็ไม่รู้
อีเมล์ : rescue5250@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มิ.ย. 2556,07:36 น.   หมายเลขไอพี : 37.228.104.123


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล