โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วันเฉลิม ภิรมย์ (เบียร์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 2549
อีเมล์ : beer_pkru@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : -
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ส.ค. 2556,19:20 น.   หมายเลขไอพี : 171.5.27.225


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล