โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ปิยะราช นวลปาน (ยะ)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 2533
อีเมล์ : stpigfarm1111-@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ชนวีร์ฟาร์ม
ตำแหน่ง : เจ้าของกิจการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 178/1 ม.8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ส.ค. 2556,13:41 น.   หมายเลขไอพี : 49.231.117.77


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล