โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นัฐพล ชัยชนะ (ปาม)
ปีที่จบ : 53   รุ่น : ..
อีเมล์ : nat_plam@hotmail.com
เว็บไซต์ : nat_plam@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ก.ย. 2556,15:35 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.173.93


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล