โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ พงษ์เดช (เอ๋)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 3
อีเมล์ : tonhomjaa@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ต.ค. 2556,15:03 น.   หมายเลขไอพี : 1.0.183.244


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล