โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อนุชิต ลิขิตประดิษฐกุล (โอ๊ต)
ปีที่จบ : 2550 ม.3   รุ่น : 2550
อีเมล์ : zeerteen@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ว่าง
ตำแหน่ง : ว่าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ว่าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ธ.ค. 2557,12:03 น.   หมายเลขไอพี : 49.237.8.171


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล