โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายเกชา รัตนเดชากุล (ตับ)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : -
อีเมล์ : kecha.r@acer.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2560,11:40 น.   หมายเลขไอพี : 171.6.134.19


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล