โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เสาวลีย์ เทพรักษา (ออย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : oil1414@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ก.ค. 2555,16:35 น.   หมายเลขไอพี : 171.5.15.118


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล