โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : พิชชาภา สมัยสงค์ (นิ)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 4
อีเมล์ : chabani25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิสรา แซ่ล่อง (ไก่)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : mada25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จินตนา หลีย่อง (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 4
อีเมล์ : tukta1234@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรยา อริโย (อร)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 4
อีเมล์ : aorraya@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เบญจมาศ ชูพล (อ้อม)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : aom20@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อุษณีย์ ถี่ถ้วน (น้องหนิง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : mada25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรทัย รัตนชัย (เอ๋)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : suni2525ta@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน มะเดื่อนิ่ม (อิ๋ง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : bum1512@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัฐพงค์ เจียมจำนงค์ (ชาย)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 1
อีเมล์ : rattapong7@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ คำแหง (หญิง)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
อีเมล์ : yingyang-k@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภิรมย์ เพ็งพาจร (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : แรกหลักสูตรใหม่
อีเมล์ : pirom_golf22@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธินี จตุรงค์คงสกุล (ส้ม)
ปีที่จบ : ไม่จบ   รุ่น : ไม่รู้
อีเมล์ : somandnan@msn.com
รายละเอียดเพิ่มเติม