โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : พิชชาภา สมัยสงค์ (นิ)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ตะกั่วป่าจ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0816071088
อีเมล์ : chabani25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิสรา แซ่ล่อง (ไก่)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ทับปุด พังงา
เบอร์มือถือ : 0874646255
อีเมล์ : mada25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จินตนา หลีย่อง (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ตะกั่วป่าจ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0874686729
อีเมล์ : tukta1234@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรยา อริโย (อร)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 4
ที่อยู่ : กรุงเทพ
เบอร์มือถือ : 0831045844
อีเมล์ : aorraya@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เบญจมาศ ชูพล (อ้อม)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : โคกเคียน พังงา
เบอร์มือถือ : 0877085365
อีเมล์ : aom20@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อุษณีย์ ถี่ถ้วน (น้องหนิง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ตะกั่วป่าจ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0874688519
อีเมล์ : mada25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรทัย รัตนชัย (เอ๋)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ภูเก็ต
เบอร์มือถือ : 0865458781
อีเมล์ : suni2525ta@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน มะเดื่อนิ่ม (อิ๋ง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0828164242
อีเมล์ : bum1512@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัฐพงค์ เจียมจำนงค์ (ชาย)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 14/2 ถใพระบารมี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เบอร์มือถือ : 0872723800
อีเมล์ : rattapong7@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ คำแหง (หญิง)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 354/2 ใบทองแมนชั่น พระราม9 ห้วยขวาง บางกะปิ กทม 10310
เบอร์มือถือ : 089-8716433
อีเมล์ : yingyang-k@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภิรมย์ เพ็งพาจร (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : แรกหลักสูตรใหม่
ที่อยู่ : 29 ม.4 ต. บางไทร อ.ตะกั่วป่า พังงา
เบอร์มือถือ : 0818144956
อีเมล์ : pirom_golf22@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธินี จตุรงค์คงสกุล (ส้ม)
ปีที่จบ : ไม่จบ   รุ่น : ไม่รู้
ที่อยู่ : 635 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า2 ถ.บรมราชชนี กทม
เบอร์มือถือ : 0826866804
อีเมล์ : somandnan@msn.com
รายละเอียดเพิ่มเติม