โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย ทศพล รองเมือง (หมู)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : -
ที่อยู่ : 83/3 ม.7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0884506987
อีเมล์ : tonnum_ple@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มณีรัตน์ ฤทธิพิทักษ์ (อร)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : 14/1 ม.5 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170
เบอร์มือถือ : 087 - 8942281
อีเมล์ : bb_maneerat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรสา นุ่นชูผล (ฝน)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่5 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เบอร์มือถือ : 0874184917
อีเมล์ : orasa_fon@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณนิธิ เอียบสร้างกี่ (ธิ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : ผอ แดง
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่5 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
เบอร์มือถือ : 0831038413
อีเมล์ : Niti-02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรี กุนทนุ (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 49
ที่อยู่ : 140 หมู่11 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์มือถือ : 0877881924
อีเมล์ : num_ooo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ลัดดาวรรณ จำปาขาว (ปิ๊ก)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 31/15 ม.1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83200
เบอร์มือถือ : 0814168899
อีเมล์ : pick_like@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Kanjana Kittirporn (eid)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 37
ที่อยู่ : 19/1 หมู่ 6 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0848521991
อีเมล์ : kanjanaeid@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทวนชัย ณ นคร (ทวน)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 4 ซอยควนถ้ำ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0832679372
อีเมล์ : thuanchai_na@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสารภีย์ ตะนะโส (สา)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 69/20 Condo D.C. Tower ซ.ลาดพร้าว 112 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์มือถือ : 0890136590
อีเมล์ : th_sarapee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติศักดิ์ สมบัติหล้า (เป๊ก)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : ม.3รุ่น16
ที่อยู่ : 1041/56 ซ.นายเลิศ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์มือถือ : 0876860101
อีเมล์ : kiattisak_pexy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉราภรณ์ ทองสิน (บิว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 50
ที่อยู่ : 288 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0857879990
อีเมล์ : bew_bew2532@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปารลี คมสัน (ฟาง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
ที่อยู่ : 26/9 ม.2 ซ.แม่ขำ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์มือถือ : 0869459112
อีเมล์ : fang_25_32@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม