โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย ทศพล รองเมือง (หมู)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : -
อีเมล์ : tonnum_ple@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มณีรัตน์ ฤทธิพิทักษ์ (อร)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
อีเมล์ : bb_maneerat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรสา นุ่นชูผล (ฝน)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : orasa_fon@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณนิธิ เอียบสร้างกี่ (ธิ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : ผอ แดง
อีเมล์ : Niti-02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรี กุนทนุ (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 49
อีเมล์ : num_ooo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ลัดดาวรรณ จำปาขาว (ปิ๊ก)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 37
อีเมล์ : pick_like@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Kanjana Kittirporn (eid)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 37
อีเมล์ : kanjanaeid@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทวนชัย ณ นคร (ทวน)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 3
อีเมล์ : thuanchai_na@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสารภีย์ ตะนะโส (สา)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 3
อีเมล์ : th_sarapee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติศักดิ์ สมบัติหล้า (เป๊ก)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : ม.3รุ่น16
อีเมล์ : kiattisak_pexy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉราภรณ์ ทองสิน (บิว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 50
อีเมล์ : bew_bew2532@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปารลี คมสัน (ฟาง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
อีเมล์ : fang_25_32@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม