โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : นุกูลกิจ ก้ามก้าง (นุ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : รุ่น1หลักสูตรใหม่
อีเมล์ : nukoolkit_mce15@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิภา สมัยสงค์ (นิ)
ปีที่จบ : ปี44   รุ่น : 4
อีเมล์ : chaba2525samai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา พรหมรักษา (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 44   รุ่น : 4
อีเมล์ : chaba2525samai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จาริณี จงกิจ (กระแต)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
อีเมล์ : kratae2550@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Somchai Nadee (Bang)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 3
อีเมล์ : som_bang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิริยา บุญยัง (ปุ๊ก)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 1
อีเมล์ : station_16@dmcr.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย คมสันต์ ชูทอง (สันต์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
อีเมล์ : bio_805@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิสรา แซ่ล่อง (ไก่)
ปีที่จบ : ปี44   รุ่น : 4
อีเมล์ : selong25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนารี นิลสุวรรณ (เมย์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
อีเมล์ : mays_2534@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กาญจน์ประภา มีเย็น (กานต์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -,-
อีเมล์ : kanprapha@hotmail.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ศิริพงษ์ ชูพล (ต้น)
ปีที่จบ : 2549 โขน   รุ่น : -
อีเมล์ : Siripong_2209@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย เจษฎา ชูสุวรรณ (บอย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : -
อีเมล์ : jassada2499@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม