โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : นุกูลกิจ ก้ามก้าง (นุ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : รุ่น1หลักสูตรใหม่
ที่อยู่ : 70 หมู่ 4 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
เบอร์มือถือ : 084-838-4329
อีเมล์ : nukoolkit_mce15@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิภา สมัยสงค์ (นิ)
ปีที่จบ : ปี44   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 8/154 ม.1 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0816071083
อีเมล์ : chaba2525samai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา พรหมรักษา (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 44   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 8/6 ม.1 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า
เบอร์มือถือ : 0816044545
อีเมล์ : chaba2525samai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จาริณี จงกิจ (กระแต)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
ที่อยู่ : 28/2 ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170 ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0857931404
อีเมล์ : kratae2550@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Somchai Nadee (Bang)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 23 M..9 T.kokkien A.Takuapa Phang-nga 82110
เบอร์มือถือ : 081-747-84-83
อีเมล์ : som_bang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิริยา บุญยัง (ปุ๊ก)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 57/77 ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0806375162
อีเมล์ : station_16@dmcr.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย คมสันต์ ชูทอง (สันต์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
ที่อยู่ : 2/4 ม.2 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : bio_805@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิสรา แซ่ล่อง (ไก่)
ปีที่จบ : ปี44   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 52/82 ม.1 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0816071083
อีเมล์ : selong25@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนารี นิลสุวรรณ (เมย์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : 53 ถ. อุดมธารา อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา
เบอร์มือถือ : 0874618438
อีเมล์ : mays_2534@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กาญจน์ประภา มีเย็น (กานต์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -,-
ที่อยู่ : 35/6 ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0901525827
อีเมล์ : kanprapha@hotmail.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ศิริพงษ์ ชูพล (ต้น)
ปีที่จบ : 2549 โขน   รุ่น : -
ที่อยู่ : ม. 8 ต.บางลา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เบอร์มือถือ : 084-7441262 หรือ 084-4458097
อีเมล์ : Siripong_2209@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย เจษฎา ชูสุวรรณ (บอย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : -
ที่อยู่ : 5หมู่4ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0806984247
อีเมล์ : jassada2499@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม