โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา ชุมเพ็ง (นิ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
ที่อยู่ : รามคำแหง
เบอร์มือถือ : 0853715292
อีเมล์ : nicup26@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิภา ศรีอ่อน (นิ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
ที่อยู่ : 20/9 ม.3ต.ตำตัวอ.ตะกั่วป่าจ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0848471516
อีเมล์ : monsung_2534@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร จงสุข (รส)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 41/3ม.5ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0847453586
อีเมล์ : ros_sru@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกกาญจน์ จันทรภักดี (แบ๋ม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
ที่อยู่ : 39 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 083-6389487
อีเมล์ : pompomcat_9999@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธันธวัช ทองอร่าม (ป๊อป)
ปีที่จบ : 52   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 21/3 ม.6 ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา
เบอร์มือถือ : 0873821246
อีเมล์ : loveghad@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อริส จั่นสกุล (ตั้ม(เจ้าชายสายเสมอ)อ.สุภาพรตั้งให้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 2553
ที่อยู่ : กทม เขต ปทุมวัน จุฬา42
เบอร์มือถือ : 0813968459-0813617677
อีเมล์ : momopokpak@hotmail.com/arislove1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินดามณี พริ้มพราย (จุ๊บ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : 34/2 ม.7 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0828093950
อีเมล์ : jub14-2535@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรียา เทพณงค์ (อิ๊ก)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : 16/1 ม.3 ต. บางไทร อ. ตะกั่วป่า. จพังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0897293184
อีเมล์ : eukeik_zz_tkp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัธธินี หิรัญ (เนิน)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 474 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เบอร์มือถือ : 087-8928389
อีเมล์ : nattinee01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล คำแหง (มล)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
ที่อยู่ : 56 หมู่ 5 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
เบอร์มือถือ : 0869171752
อีเมล์ : mon_doraemon_19@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Apichart Aui-sakul (Arm)
ปีที่จบ : 49   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 294 ถ.ศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 089-7295541
อีเมล์ : arm_mon_1901@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษณา เพียรไพร (ฝน)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
ที่อยู่ : 30/1 ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0848507987
อีเมล์ : fon1104@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม