โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา ถิ่นไทย (พี่นาร์)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : -
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 3 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 0872754700
อีเมล์ : moonar_junk@msn.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อภิสิทธิ์ อุ๋ยสกุล (อ๊อฟ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : โขน
ที่อยู่ : 280 ถ.ศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 081-6069304/082-2883691
อีเมล์ : aof_inam@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณัญญา สว่างศรี (อี๊ด)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
ที่อยู่ : 42 ม.2 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 087-9309116
อีเมล์ : baby_eed@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายคนึง บุญชู (เอ๋)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 49/945 ม .4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เบอร์มือถือ : 086-2671535
อีเมล์ : meemar123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิการ์ บัวขาว (หนิง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
ที่อยู่ : 20/2 ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0856553151
อีเมล์ : noongning2431@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัชรินทร์ เมฆหมอก (พัช)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 64 ม.2 ต.เหล อ. กะปง จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 081 6769205
อีเมล์ : panda002@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิพัฒน์ สุยะวงศ์ (ลักษณ์)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
ที่อยู่ : บ้านพักตำรวจภูธร2 39/70 ม.4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์มือถือ : 0805258813
อีเมล์ : pacmanbegin_luk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กมลวรรณ ฤทธิ์เดช (มล)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
ที่อยู่ : 154 หมู่ 9 ต. เทพกษัตรี อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
เบอร์มือถือ : 0874187974
อีเมล์ : m17_2552@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จันทิมา นาพนัง (จันทร์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
ที่อยู่ : 28 ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เบอร์มือถือ : 0808915842
อีเมล์ : jan_2122@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี ทิมแก้ว (ก้อย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 116 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 084-3125476
อีเมล์ : koy_25233@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ คมสัน (เฟิร์น)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
ที่อยู่ : 7/5 หมู่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
เบอร์มือถือ : 0878368009
อีเมล์ : nu_furn2008@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณา - นาคปลอด (โ้ด้)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 1 หลักสูตรใหม่
ที่อยู่ : 10/2 ม.6 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เบอร์มือถือ : 087-8810463
อีเมล์ : kiluakung@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม