โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย สิริวัฒน์ เป็นสุข (วัฒน์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
อีเมล์ : go-kuu@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อรรถพร นิลสุวรรณ (ยอด)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
อีเมล์ : yod2534@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภัชระ ทองอนันต์ (แอ๊ป)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : ปี50
อีเมล์ : long_dee_911@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก มาเที่ยง (เมล์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
อีเมล์ : n-fifa10@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม