โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ถิ่นงามนามวจีคีรีเขต                  มิแบ่งเพศชนชั้นการศึกษา
มีศีลธรรมสร้างความดีปลูกจรรยา            อันเมตตาเฟื่องฟ้าสามัคคี
 
สถาบันบนดอยพุทธบาท                       ภักดีชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ด้วยศักดิ์ศรี
 
รวมพลังสร้างถิ่นแต่ความดี                    แสงระวีฟ้าเหลืองรุ่งเรืองนาม
 
ภูมิปัญญาการกีฬาเราสามารถ                ล้วนองอาจงานเลิศประเสริฐสม
 
มีวิชา มีวินัย ไม่อดตรม                        ประทีปพรมส่องจ้าทั่วฟาไทย
 
ประเพณีมีมารักษามั่น                          ความรู้นั้นเปรียบทรัพย์อันสดใส
 
เป็นมิตรแท้คู่ศิษย์ทุกทิศไป                  เทิศเกียรติไว้พระบาทงามนามคีรี